2. Опишіть механізм утворення та поширення механічної хвилі


Будь-яка механічна хвиля створюється тілом, яке коливається, — джерелом хвилі. Здійснюючи коливальний рух, джерело хвилі деформує прилеглі до нього шари середовища (стискає, розтягує або зсовує їх). У результаті виникає сила пружності, яка діє на сусідні шари середовища, спонукаючи їх робити вимушені коливання. Ці шари, у свою чергу, деформують наступні шари та змушують їх коливатися. Поступово, один за одним, усі шари середовища долучаються до коливального руху — у середовищі поширюється механічна хвиля.