4. Як утворюється електромагнітна хвиля? Які об’єкти можуть її випромінювати?


Електромагнітна хвиля — це процес поширення в просторі змінного електромагнітного поля. Біля будь-якого провідника зі струмом існує магнітне поле. Магнітне поле, створене змінним струмом, теж є змінним.

Згідно з теорією Максвелла змінне магнітне поле має створити електричне поле, яке теж буде змінним. Змінне електричне поле створить змінне магнітне і т. д.

Отже, маємо поширення коливань електромагнітного поля — електромагнітну хвилю. Провідник зі змінним струмом є джерелом електромагнітної хвилі.

Джерелом електромагнітної хвилі також може бути будь-яка заряджена частинка, що рухається з прискоренням.