5. Які фізичні величини характеризують електромагнітну хвилю? Як вони пов’язані?


Електромагнітні хвилі характеризуються швидкістю поширення, довжиною та частотою. Ці величини пов’язані між собою формулою хвилі: ϑ= λv