3. Наведіть приклади, що підтверджують відносність електричного та магнітного полів


Людина, тримаючи в руках заряджену кульку, йде до свого товариша. Якби людина мала здатність завжди виявляти електромагнітне поле, то в цьому випадку вона могла «побачити» тільки одну його складову — електричне поле, оскільки відносно людини заряд є нерухомим. Водночас товариш «бачить» як електричне поле, так і магнітне, тому що відносно нього заряд рухається й електричне поле змінюється.