3. Як напрямлене власне магнітне поле діамагнетика? Парамагнетика? Феромагнетика?


Власне магнітне поле діамагнетика напрямлене протилежно зовнішньому магнітному полю, а парамагнетика та: феромагнетика — напрямлене в бік зовнішнього магнітного поля.