2. Наведіть приклади діамагнетиків; парамагнетиків; феромагнетиків.


Діамагнетики: інертні гази, золото, мідь, ртуть, срібло, азот, вода та ін. Парамагнетики: кисень, платина, алюміній, лужні та лужноземельні метали тощо. Феромагнетики: залізо, нікель, кобальт, рідкісноземельні речовини (наприклад, неодим), низка сплавів