4. Як у зовнішньому магнітному полі поводиться тіло, виготовлене з діамагнетика? Парамагнетика? Феромагнетика?


Якщо тіло з діамагнетика помістити у зовнішнє магнітне поле, воно буде виштовхуватися з поля, а тіло з парамагнетика та феромагнетика - втягуватися