3. Що таке зарядове число? Масове число?


Кількість протонів у ядрі називають зарядовим (протонним) числом і позначають символом Z.

Сумарну кількість протонів і нейтронів в атомі називають нуклонним (масовим) числом і позначають символом А.