2. Із яких частинок складається атом? Атомне ядро?


Атом складається з позитивно зарядженого ядра, оточеного негативно зарядженими частинками — електронами.

Ядра атомів складаються з нуклонів — протонів і нейтронів.