4. Як визначити кількість протонів і нейтронів у ядрі? Наведіть приклад


Кількість протонів (Z) у ядрі атома даного елемента дорівнює порядковому номеру цього елемента в Періодичній системі хімічних елементів Д. І. Менделєєва, кількість нуклонів (А) — масовому числу. Знаючи зарядове (Z) і масове (А) числа ядра атома, можна визначити кількість нейтронів (N) у цьому ядрі: N = A - Z.

Наприклад: 23892U: кількість протонів у ядрі — 92, кількість нейтронів — 238 - 92=146.