Завдання 5. Повідомлення про перспективу розвитку інформаційно-комунікаційних технологій


Завдання 5. Використовуючи матеріали інтернету, підготуйте повідомлення про перспективу розвитку інформаційно-комунікаційних технологій на найближчі 5-10 років.

 

Перспективи розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в Україні

Інформатизація й інформаційні технології останнім часом посіли у житті людей дуже важливе місце і стають фундаментом нових якісних змін у світі. Відкриваючи нові можливості, інформатизація потребує до себе уважного і дбайливого ставлення. Слід зазначити, що досі в Україні не зроблено конкретних кроків щодо підтримки цієї важливої галузі техніки, що позначилося на темпах її розвитку.

Надзвичайно актуальним є дослідження інформаційних і комунікаційних технологій в національній економіці України, оскільки вони є одним з вирішальних факторів соціально-економічного розвитку. Ось чому вивчення та систематизація інформаційних та комунікаційних технологій, Особливості їх використання в економічній сфері повинно бути в центрі уваги сучасних дослідників.

За рівнем розвитку інформаційних технологій Україна займає 68 місце (дані за 2016 р.). Індекс охоплює 157 країн. Єдина конкурентна перевага, яку має наша країна в цьому аспекті, це традиційно сильні ІТ-кадри, тобто в Україні дуже високий рівень підготовки програмістів. Україна є одним зі світових центрів офшорного програмування.

Сучасна інформаційна та комунікаційна система в заданій сфері діяльності організації дозволяє забезпечити вирішення таких завдань:

  • прямий, своєчасний доступ до інформаційного продукту (точну інформацію про хід виробничого процесу в просторі та часі);
  • ефективну координацію внутрішньої діяльності та оперативне розповсюдження різноманітних повідомлень;