Завдання 1. Підготуйте повідомлення про глобальні мережі, які існували до появи інтернету.


Повідомлення про створення мережі ARPANET

Майже відразу після того як були створені перші комп’ютери, виникла необхідність в обміні інформації між машинами. Спочатку це робилося шляхом запису інформації па проміжний носій (такий як магнітна стрічка або перфокарти) і фізичним переносом цього носій на іншу машину.

На початку 60-x років вчені, котрі працювали в області комп’ютерних технологій у різних частинах США, почали шукати шляхи для встановлення безпосереднього зв’язку між машинами і їхніми користувачами.

До кінця 60-х років уряд Сполучених Штатів Америки прийшов до розуміння величезної ролі комп'ютерів в утворенні, а також у дослідженнях і розробках, що ставляться до військової сфери. Виходячи із цього, уряд CLL1A вирішив фінансувати створення експериментальної мережі, що сприяла б успішному проведенню досліджень у віддалених наукових центрах і розвивала б нрактикуобмі- ну інформацією. Ця мережа, заснована Агентством перспективних досліджень США (US Advanced Research Project Agency), була названа ARPANET.

Розвиток мережі ARPANET

Однієї з головних цілей досліджень, що проводилися в ARPANET, було створення-мережі, що зберігає працездатність при порушенні зв’язку між окремими її частинами. Крім того, ця мережа повинна була дозволяти виключати вузли або додавати нові вузли з мінімальними витратами, о також надавати комп'ютерам різ них типі в можливість легко зв'язуватися між собою.

Одним з головних підсумків розвитку ARPANET, успадкованих сьогоднішнім Internet, стало створення мереж- них протоколів TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Протокол керування передачею/Протокол Internet) — «мови», на якій комп’ютери, включені в мережу, спілкуються між собою. В 70-і роки протоколи TCP/IP стали стандартними для ARPANET. У цей же час уряд США став сприяти використанню ARPANET для освітніх цілей-Збільшення числа користувачі в сприяло появі багатьох мережних послуг, доступних у сучасному Internet, включаючи електронну пошту (E-Mail), передачу файлів (FTP) і доступ до віддалених комп’ютерів у режимі терміналу (Remote login).