Таблиця «Характеристика етапів комп’ютерного моделювання»


Етапи комп'ютерного моделювання

Характеристика

Постановка задачі та її аналіз

Уточнення та конкретизація задачі моделювання

Побудова інформаційної моделі

опис і встановлення взаємозалежкостей між параметрами моделі

Розробка методу й алгоритму дослідження моделі

складання алгоритму дій для одержання потрібних результатів

Розробка комп'ютерної моделі

одержання комп'ютерної моделі, придатної для дослідження або такої, яка вдовольняє задані умови

Проведення комп'ютерного експерименту

дослідження моделі та визначення за результатами властивостей об'єкта моделювання