8. Що відбувається з ядром атома під час випромінювання α-частинки? β-частинки?


Випромінюючи а- чи β-частинки, вихідне ядро перетворюється на ядро атома іншого елемента, а- і β-розпади можуть супроводжуватися γ-випромінюванням.

Під час α-розпаду кількість нуклонів у ядрі зменшується на 4, протонів - на 2, тому утворюється ядро елемента, порядковий номер якого на 2 одиниці менший від порядкового номера вихідного елемента.

Під час β-розпаду кількість нуклонів в ядрі не змінюється, при цьому кількість протонів збільшується на 1, тому утворюється ядро елемента, порядковий номер якого на одиницю більший за порядковий номер вихідного елемента: