7. Наведіть означення радіоактивності


Радіоактивність — це здатність ядер деяких хімічних елементів довільно перетворюватися на ядра інших елементів із випромінюванням мікрочастинок.