8. Для чого створюються соціальні мережі? Які соціальні мережі ви знаєте?


Соціальна мережа — інтернет-співтовариство користувачів, об’єднаних за будь-якою ознакою на базі одного сайту, який і називається в цьому випадку соціальною мережею. Іншими словами, соціальна мережа у всесвітній павутині будується на тих само принципах, що і в реальному світі, але відрізняється від реальних людських спільнот тим, що у функціонуванні мережі не грає ролі географічна віддаленість її учасників один від одного. Приклади соціальних мереж: facebook.com, «Twitter», instagram.