5. Якою є фізична природа α, β та γ випромінювання?


α-випромінювання — це потік ядер атомів Гелію, які рухаються зі швидкістю порядку 107 м/с. β-випроміяювання — це потік електронів, які летять із величезною швидкістю (наближеною до швидкості поширення світла), γ-випромі-нювання — це електромагнітні хвилі надзвичайно високої частоти (понад 1018 Гц)