4. Які види радіоактивного випромінювання ви знаєте?


α-випромінювання, β-випромінюван-ня та γ- випромінювання.