4. Як слід розташувати провідник, щоб сила ампера була найбільшою? У якому випадку магнітне поле не діє на провідник?


Сила Ампера буде максимальною, якщо провідник розташувати перпендикулярно магнітним лініям поля (α = 90°, sin α = 1).

Сила Ампера дорівнюватиме нулю, якщо провідник розташований паралельно магнітним лініям поля (α = 0, sin α,= 0)