3. Від яких чинників залежить значення сили ампера? За якою формулою її визначають?


Сила Ампера прямо пропорційна силі струму в провіднику та довжині активної частини провідника (тобто частини, яка розташована в магнітному полі). Сила Ампера збільшується з посиленням магнітного поля і залежить від того, під яким кутом до ліній магнітної індукції розташований провідник. Значення сили Ампера обчислюють за формулою: Fa = BIsinα