3. Запишіть рівняння координати для рівноприскореного прямолінійного руху. Назвіть фізичні величини, які пов’язує це рівняння.


Рівняння координати для рівпопри- скореного прямолінійного руху: