3. Сформулюйте закони відбивання світла


1.    Промінь падаючий, промінь відбитий і перпендикуляр до поверхні відбивання, проведений із точки падіння променя, лежать в одній площині.

2.    Кут відбивання дорівнює куту падінння: α = β