2. Який кут називають кутом падіння? Кутом відбивання?


Кут а між падаючим променем і перпендикуляром, проведеним із точки падіння, називають кутом падіння. Кут α між відбитим променем і дим перпендикуляром, називають кутом відбивання.