1. За допомогою яких формул можна обчислити проекцію переміщення для рівноприскореного прямолінійного руху? Виведіть ці формули


Обчислити проекцію переміщення S, для рівноприскореного прямоліній­ного руху можна за допомогою формул: