8. Для чого призначені дозиметри? Яким є принцип їхньої дії?


Для вимірювання доз йонізуючого випромінювання використовують дозиметри.

Основною складовою будь-якого дозиметра є детектор - пристрій, що слугує для реєстрації йонізуючого випромінювання. У разі потрапляння йонізуючого випромінювання на детектор виникають електричні сигнали (імпульси струму або напруги), які зчитує вимірювальний пристрій. Дані про дозу йонізуючого випромінювання подаються на вихідний пристрій (виводяться на дисплей дозиметра); інформація про підвищення радіації може подаватися світінням, звуковим сигналом тощо.