7. Які пристрої називають приймачами світла? Наведіть приклади природних і штучних приймачів світла


Приймачі світла - це пристрої, які змінюють свої властивості через дію світла та за допомогою яких можна виявити світлове випромінювання. Штучні приймачі світла - фотоелементи, фотоплівка, фотопапір тощо. Органи зору живих істот - природні приймачі світла.