7. Як Ампер пояснював намагніченість феромагнетиків?


Усі магнітні явища Ампер пояснював взаємодією рухомих заряджених частинок. У тілі, яке не є намагніченим, колові струми орієнтовані безладно. Зовнішнє магнітне поле намагається зорієнтувати ці струми так, щоб напрямок магнітного поля кожного струму збігався з напрямком зовнішнього магнітного поля.