7. Схарактеризуйте зображення предмета в плоскому дзеркалі


Зображення предмета в плоскому дзеркалі є уявним, дорівнює за розміром самому предмету та розташоване на такій самій відстані від дзеркала, що й предмет.