6. Яку властивість зору називають інерцією зору? Наведіть приклади застосування цієї властивості


Після того як зображення предмета зникає із сітківки ока, зоровий образ, викликаний цим предметом, зберігається у свідомості людини протягом 0,1 с. Цю властивість називають інерцією зору. Інерцію зору використовують в анімаційному кіно, на інерції зору також базується застосування стробоскопа.