6. Які нукліди називають ізотопами? Назвіть ізотопи Гідрогену


Різновиди хімічного елемента, атоми яких містять у своїх ядрах однакову кількість протонів, але різну кількість нейтронів, називають ізотопами даного хімічного елемента.

Ізотопи Гідрогену: 11H - протій ,21H — дейтерій, 31H - тритій.