6. Які фізичні величини пов’язує формула тонкої лінзи? Яких правил слід дотримуватися, застосовуючи цю формулу?


Відстань d від предмета до лінзи, відстань / від лінзи до зображення та фокусна відстань ґ пов'язані формулою тонкої лінзи:

Під час розв'язування задач слід мати на увазі: відстань f (від лінзи до зображення) необхідно брати зі знаком «-», якщо зображення є уявним, і зі знаком «+», якщо зображення є дійсним; фокусна відстань F збиральної лінзи е додатною, а розсіювальної — від'ємною.