6. Від чого залежить щільність розташування магнітних ліній?


Лінії магнітної індукції щільніше розташовані в тих областях магнітного поля, де модуль магнітної індукції більше.