6. Назвіть три основні кольори спектра. Чому їх так називають?