6. Наведіть формулу для визначення модуля магнітної індукції.