5. Робота яких пристроїв грунтується на явищі електромагнітної індукції? Які перетворення енергії в них відбуваються?


Явище електромагнітної індукції використовують у механічних джерелах електричного струму - генераторах електричної енергії (пристроях, в яких механічна енергія перетворюється на електричну).