5. Опишіть будову та принцип дії вимірювальних приладів магнітоелектричної системи.


Дія вимірювальних приладів магнітоелектричної системи ґрунтується на повертанні рамки зі струмом у магнітному полі постійного магніту.