4. Як активність радіонукліда пов’язана зі сталою його розпаду?


Якщо зразок містить атоми лише одного радіоактивного елемента, то його активність можна визначити за формулою:

А = λN, де λ — стала радіоактивного розпаду радіонукліда; N — кількість атомів радіонукліда в зразку на даний час.