4. Що показує показник заломлення світла?


Відносний показник заломлення n показує, у скільки разів швидкість поширення світла в першому середовищі більша (або менша), ніж швидкість поширення світла в другому середовищі.