4. Опишіть принцип роботи радіолокатора


Радіолокатор створює вузький напрямлений пучок радіохвиль, які випромінюються короткими імпульсами, та приймає відбите від об’єктів випромінювання.

Випромінювання вузького напрямленого пучка ультракоротких радіохвиль і приймання відбитого сигналу забезпечує параболічна антена радіолокатора.