4. Наведіть приклади застосування різних видів електромагнітних хвиль


Електромагнітні хвилі радіодіапазону застосовують найширше: сучасний мобільний зв'язок, радіомовлення, телебачення, радіолокація, GPS-навігація, зв'язок із космічними апаратами тощо.

Інфрачервоне (теплове) випромінювання в промисловості використовують для сушіння лакофарбових поверхонь, деревини, зерна та ін. Інфрачервоні промені застосовуються в пультах дистанційного керування, системах автоматики, охоронних системах тощо. Ультрафіолетове випромінювання має високу хімічну активність, тому його застосовують для дезінфекції повітря в лікарнях і місцях великого скупчення людей,

Рентгенівське випромінювання найширше застосовують у медицині, рентгенівську зйомку використовують у промисловості (для виявлення тріщин), хімії (для аналізу сполук), фізиці (для дослідження структури кристалів). γ-випромінювання, яке має велику проникну здатність, використовують у дефектоскопії, у сільському господарстві та харчовій промисловості (для стерилізації харчів), чітке спрямоване та дозоване γ-випромінювання застосовують у лікуванні онкологічних захворювань для знищення ракових клітин (променева терапія).