3. Як магнітна індукція магнітного поля провідника зі струмом залежить від відстані до провідника? Від сили струму в провіднику?


Зі збільшенням відстані від провідника магнітна індукція створеного ним магнітного поля значно зменшується. Зі збільшенням сили струму в провіднику магнітна індукція створеного ним магнітного поля збільшується.