3. Опишіть досліди Ампера. Що вони доводять?


Досліди Ампера: взаємодія двох паралельно розташованих провідників зі струмом. Якщо в двох паралельних провідниках течуть струми одного напрямку, провідники притягуються, якщо протилежних напрямків — відштовхуються. Аналізуючи результати дослідів, учений дійшов висновку: провідники є електрично нейтральними, тому їхнє притягання або відштовхування є наслідком дії магнітних сил.