2. Що таке активність радіоактивного джерела?


Фізична величина, яка чисельно дорівнює кількості розпадів, що відбуваються в певному радіонуклідному зразку за одиницю часу, називається активністю радіонуклідного джерела.