2. Сформулюйте закони заломлення світла


Закони заломлення світла:

1) Промінь падаючий, промінь заломлений і перпендикуляр до межі двох середовищ, встановлений із точки падіння променя, лежать в одній площині.

2) Відношення синуса кута падіння до синуса кута заломлення для двох даних середовищ є величиною незмінною:, де n — фізична величина, яку називають відносним показником заломлення середовища 2 відносно середовища 1.

3) Зміна швидкості поширення світла в разі переходу з одного прозорого середовища в інше є причиною заломлення світла.

4) Відносний показник заломлення п показує, у скільки разів швидкість поширення світла в першому середовищі більша (або менша), ніж швидкість поширення світла в другому середовищі.

5) Чим менша швидкість поширення світла в середовищі (чим більший показник заломлення), тим більшою є оптична густина середовища.

6) Абсолютний показник заломлення показує, у скільки разів швидкість поширення світла в середовищі менша, ніж у вакуумі: