2. Наведіть приклади природних радіоактивних елементів


Уран, Торій, Радій, Полоній і низка інших елементів мають природну радіоактивність.