2. Наведіть приклади природних радіоактивних елементів