2. Дайте означення поглинутої дози йонізуючого випромінювання. Якою є її одиниця в СІ?


Відношення енергії W йонізуючого випромінювання, поглинутої речовиною, до маси m цієї речовини називають поглинутою дозою йонізуючого випромінювання:

D=W/m.

Одиниця поглинутої дози йонізуючого випромінювання в Cl - грей.