1. Який рух називають рівноприскореним прямолінійним?


Рівноприскорений прямолінійний рух — це такий рух, під час якого тіло рухається прямолінійною траєкторією з незмінним прискоренням.