1. Які промені зручно використовувати для побудови зображення, одержуваного за допомогою лінзи?


Три найпростіші в побудові промені: промінь, який проходить через оптичний центр О лінзи, — не заломлюється та не змінює свого напрямку; промінь, паралельний головній оптичній осі лінзи, — після заломлення в лінзі йде через фокус F або через фокус F йде його продовження; промінь, який проходить через фокус F, — після заломлення в лінзі йде паралельно головній оптичній осі лінзи.