1. У чому полягає гіпотеза Дж. Максвелла?


Видатний англійський фізик Джеймс Максвелл висунув підтверджену згодом гіпотезу про те, що електричне поле, що змінюється, створює магнітне поле. Відповідно до цієї гіпотези, електричні та магнітні поля завжди існують разом і немає сенсу розглядати їх як окремі об’єкти.