1. Опишіть досліди М. Фарадея


У котушку, яку замкнено на гальванометр, ввести постійний магніт. Під час руху магніту стрілка гальванометра відхилиться, що свідчить про наявність електричного струму. Якщо рух магніту припинити, припиниться й струм — стрілка повернеться на нульову позначку. Якщо виймати магніт із котушки то стрілка гальванометра відхиляється в інший бік, а після припинення руху магніту знову повертається на нульову позначку.